Dziś o godz. 15.00 w Jabłonnie k. Warszawy rozpoczyna się organizowana przez IFiS PAN konferencja pt. „Metodologiczne inspiracje 2018. Badania ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy”.  Podczas konferencji wygłoszone zostaną trzy referaty, w których wykorzystano dane badania POLPAN lub nawiązano do metodologii tego badania. Oto tytuły tych wystąpień:

  • Jak uchwycić prekaryjne zatrudnienie w badaniach ilościowych? Znaczenie danych o przebiegu karier i przykład Polskiego Badania Panelowego POLPAN (Anna Kiersztyn, Instytut Socjologii UW)
  • Spójność poglądów na temat zasad społecznej stratyfikacji: empiryczne argumenty a artefakty badawcze (Zbigniew Sawiński, Instytut Filozofii I Socjologii PAN)
  • Czy zastosowanie wywiadu osobistego (face-to-face) w mixed mode design poprawia strukturę zrealizowanej próby? (Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Więcej informacji o programie tutaj.