Konferencja POLPAN, zatytułowana „Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa”, odbyła się w dniu 19 marca 2014 r. w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Jej uzupełnieniem były warsztaty (20-21 marca 2014).

Naukowa i popularyzacyjna konferencja miała za cel przedstawienie unikalnego (w skali światowej) materiału panelowego uzyskanego w Polsce w ostatnich 25. latach w perspektywie badań prowadzonych w różnych krajach. Realizacja tego celu umożliwiona została dzięki kontynuacji badania osób, które udzieliły osobistego wywiadu w latach 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 i 2013 w ramach Polskiego Badania Panelowego, POLPAN. Podczas konferencji przedstawione zostały wyniki badań z wykorzystaniem danych POLPAN 1988-2013. Zbiór ten służy do testowania hipotez dotyczących relacji między zasobami społecznymi i intelektualnymi, biografiami jednostek, i strukturą społeczną. Zaproszeni referenci przedstawili swoje przemyślenia na temat porównywalności danych POLPAN z innymi danymi zebranymi w Polsce i na świecie. Program konferencji uwzględniał też dyskusję problemów metodologicznych i etycznych występujących przy realizacji badań panelowych, szczególnie długookresowych. Jednodniową konferencję uzupełniały dwudniowe praktyczne warsztaty, na których uczestnicy poznawali różne własności zbioru POLPAN 1988-2013.

Konferencja i warsztaty finansowane były ze środków Narodowego Centrum Nauki i Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja i warsztaty POLPAN 2014 są kontynuacją wielu naukowych imprez związanych z badaniami POLPAN. Imprezy te obejmują międzynarodową konferencję w 2006 r. oraz warsztaty w 2012 r.

Program Konferencji (PDF)

Abstrakty w języku angielskim (PDF)