8 grudnia Prof. Zbigniew Sawiński przedstawił referat pt. „Analyses of Careers: Exploring a New Program (CONVERTER)”.

Prezentacja w jęz. angielskim dostępna jest tutaj.