Spotkanie 19 marca było poświęcone bieżącym sprawom związanym z realizacją badania POLPAN w 2013 roku.