Od 13 czerwca do 15 lipca 2016 r. w IFiS PAN trwały zajęcia dziewiątej edycji Szkoły Letniej Nauk Społecznych pt. “Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing Social and Political Change”,  organizowanej w ramach Cross-national Studies: Interdisciplinary Research and Training Program (CONSIRT), będącego wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Akademii Nauk i The Ohio State University. Tak jak poprzednio, w 2016 roku Szkoła była prowadzona wespół z Uniwersytetem Warszawskim. Zajęcia Szkoły przeznaczone były dla studentów studiów typu licencjackiego oraz dla uczestników studiów magisterskich i doktoranckich (z OSU, ze Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN i Uniwersytetu Warszawskiego).

Tradycyjnie, program Szkoły skoncentrowany jest na analizie zagadnień związanych ze społecznymi i politycznymi zmianami, które zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich 25-30 latach. Zajęcia obejmują intensywny kurs metod statystycznych z wykorzystaniem programu STATA. Jak co roku, studenci pracowali na danych z Polskiego Badania Panelowego POLPAN. Zajęciom towarzyszyły wizyty w oddziałach międzynarodowych organizacji oraz zwiedzanie miejsc związanych z historią Polski w Warszawie, Krakowie i Łodzi.