23 stycznia 2017 r. w IFiS PAN dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. IFiS PAN i IBE, poprowadził pierwszy z warsztatów poświęconych programowi CONVERTER. Program ten jest nowym narzędziem analizy danych i upowszechniania wyników Polskiego Badania Panelowego POLPAN. Badanie to jest jednym z najdłużej prowadzonych paneli na świecie, co wiąże się z rosnącą złożonością zbioru danych i potrzebą stworzenia narzędzia analitycznego, pozwalającego na lepsze wykorzystanie danych, a szczególnie ich panelowego charakteru. Komputerowy program o nazwie CONVERTER, którego autorem jest prof. Sawiński, umożliwia utworzenie trzech metryk opisu historii życia: (1) według roku kalendarzowego, (2) według wieku panelistów, oraz (3) według lat aktywności na rynku pracy. Do utworzonej metryki program pozwala dołączyć wszelkie informacje na temat wydarzeń z życia panelisty, jak również odpowiedzi na pytania dotyczące opinii i postaw, zadawane w kolejnych edycjach badania. CONVERTER zapewnia eksport danych w dwóch formatach: klasycznym, „szerokim” (ang. wide data format), gdzie informacje o wydarzeniach z kolejnych lat zapisane są w postaci osobnych zmiennych, oraz w tak zwanym formacie „długim” (ang. long data format), gdzie informacje zapisane zostają w postaci osobnych rekordów danych. Dodatkowo dostępny jest format prezentacyjny, przydatny przy porównaniach wyników badania z wywiadami biograficznymi. Warsztat, w którym wzięły udział osoby z IFiS PAN i SWPS, miał na celu zapoznanie uczestników z możliwościami nowego oprogramowania i połączone zostały z udzieleniem licencji na korzystanie z danych i programu CONVERTER. Planowane są kolejne spotkania. Bliższych informacji udziela Danuta Życzyńska-Ciołek (dzyczynska-ciolek@ifispan.waw.pl).

Więcej na temat programu CONVERTER:

Sawiński, Zbigniew. 2016. „Occupational Careers and Job Interruptions: On Methodological Issues of Constructing Long Trajectories.” International Journal of Sociology 46(4): 244-263.