Poniżej przedstawiamy listę związanych z badaniem POLPAN wystąpień na konferencjach, warsztatach i seminariach, obejmującą lata 2016–2017.

2017

Boruc, Weronika. 2017. Becoming an Entrepreneur in Post-Communist Poland: The Influence of Money, Friends and Family. 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Athens, Greece, 29 VIII – 1 X.

Boruc, Weronika, Marta Mieszczanek. 2017. Na skrzyżowaniu wywiadu biograficznego i badania ankietowego: sukces i sprawczość według panelowych respondentów POLPAN. Konferencja Revisits and Reinterpretations of Qualitative Sociological Data / Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 30 XI – 1 XII.

Filipkowski, Piotr, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2017. ’Starsze pokolenie chłopów’? Wiejscy narratorzy z próby losowej o swoich losach. Konferencja Sekcji Badań Biograficznych PTS Metoda – Etyka – Praktyka, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Spała, 24-25 V.

Filipkowski, Piotr, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2017. Autobiograficzny wywiad narracyjny w badaniu losów mieszkańców wsi – refleksje z praktyki terenowej. Konferencja Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin, Lublin, 25 X.

Sawiński, Zbigniew. 2017. Zmiana systemowa a merytokracja: Zależność zarobków od wykształcenia wśród mężczyzn i kobiet w 1987 i 2013 roku. Konferencja From School to Work. Badanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Jabłonna, 11-12 V.

Słomczyński, Kazimierz M. 2017. Zmiany w strukturze społecznej: ustalone trendy i (nie)pewne przewidywania. Seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej oraz Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury IFiS PAN z cyklu  Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny, IFiS PAN, Warszawa, 30 I.

Słomczyński, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow, Zbigniew Sawinski. 2017. Life-Long Occupational Careers: A Dynamic Study Based on Data from the Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2013. 7th Conference of the European Survey Research Association (ESRA), Lisbon, Portugal, 17-21 VII.

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2017. Looking Back from Today’s Perspective: Older Generation on Social Changes in Poland. 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Athens, Greece, 29 VIII – 1 X.

2016

Janicka, Krystyna. 2016. Research on Social Structure in Poland: Theoretical Basis and Empirical Experiences. Konferencja Social Change from Cultural Perspective. Lessons from Chinese and Polish Experiences. Ideas and Empirical Studies, IFiS PAN, Warsaw, 28-30 XI.

Kiersztyn, Anna. 2016. Skills, Inequalities, and Overeducation: the Perverse Effects of Educational Expansion in Poland. 3rd ISA Forum of Sociology, Vienna, 10-14 VII.

Kiersztyn, Anna. 2016. Polscy prekariusze u progu dorosłości: strategie adaptacji do zmian na rynku pracy. XVI Zjazd PTS, Gdańsk, 14-17 IX.

Kiersztyn, Anna. 2016. Pathways Out of Early Job Insecurity: an Analysis of Career Dynamics of Young Polish Workers. International conference Early Job Insecurity. Determinants and Consequences, Poznań, 21 IX.

Kiersztyn, Anna. 2016. Quantitative Longitudinal Studies and Youth: Using Data from the Polish Panel Survey for the Study of Young Lives. International Symposium Researching Young Lives, SWPS University, Warszawa, 21 X.

Kiersztyn, Anna. 2016. For Whom a Stepping Stone, for Whom a Dead End? The Heterogenous Effects of Fixed-term Employment. Dept. of Sociology and Work Science Seminar, University of Gothenburg, Goteborg, 5 X.

Sawiński, Zbigniew. Polish Panel Survey POLPAN, 1987-2013. Konferencja Social Change from Cultural Perspective. Lessons from Chinese and Polish Experiences. Ideas and Empirical Studies, IFiS PAN, Warsaw, 28-30 XI.

Sawiński, Zbigniew. 2016. Efekt kumulacji niespójnych odpowiedzi w pytaniach zadawanych wielokrotnie na przykładzie pytań o zawód w projekcie POLPAN. Metodologiczne Inspiracje 2016: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Problemy i Wyzwania, Jabłonna, 28-30 IX.

Slomczynski, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow and Zbigniew Sawinski. Intergenerational Transfer of Family Resources and Life-Long Occupational Careers: A Dynamic Study using the Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2013.  International Sociological Association RC28 (Social Stratification & Mobility) Conference, Singapore, 26-28 V.

Tomescu-Dubrow, Irina and Kazimierz M. Slomczynski. Intergenerational Transmission of Family Resources across Political Regimes: Nomenklatura and the Risk of Unemployment, Analyses on the Polish Panel Survey POLPAN 1988-2013. Presented at the International Sociological Association RC28 (Social Stratification & Mobility) Conference, Singapore, 26-28 V.

Wysmułek, Ilona. 2016. Fighting Corruption during Transformations in Poland: Determinants and Changes in Perception of Government Effectiveness. 3rd ISA Forum of Sociology The Futures We Want, Vienna, Austria, 10-14 VII.

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2016. Economic and Non-Economic Activities of Polish Retirees. 3rd ISA Forum of Sociology, Vienna, Austria, 10-14 VII.