Main publications on POLPAN:

Dubrow, Joshua K., Kazimierz M. Slomczynski, Irina Tomescu-Dubrow, and Michal Kotnarowski. 2023. Poland: Thirty Years of Radical Social Change. Leiden, The Netherlands: Brill.
More information

Tomescu-Dubrow, Irina, Joshua Kjerulf Dubrow, Anna Kiersztyn, Katarzyna Andrejuk, Marta Kolczynska, and Kazimierz M. Slomczynski. 2019. The Subjective Experience of Joblessness in Poland. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.
DOI: 10.1007/978-3-030-13647-5

Tomescu-Dubrow, Irina, Kazimierz M. Słomczyński, Henryk Domański, Joshua Kjerulf Dubrow, Zbigniew Sawiński, and Dariusz Przybysz. 2018. Dynamics of Class and Stratification in Poland. Budapest, Hungary: Central European University Press.
More information

Kiersztyn, Anna, Danuta Życzyńska-Ciołek, and Kazimierz M. Słomczyński, eds. 2017. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1998–2013 [Social Stratification: Resources, Opportunities, and Barriers. Polish Panel Survey POLPAN 1988–2013]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Table of contents and abstracts

Wesołowski, Włodzimierz, Krystyna Janicka, and Kazimierz M. Słomczyński, eds. 2017. Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: Ewolucja paradygmatu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Table of contents

Slomczynski, Kazimierz M. and Irina Tomescu-Dubrow, with Danuta Życzyńska-Ciołek and Ilona Wysmułek, eds. 2016. Dynamics of Social Structure: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Download PDF

Slomczynski, Kazimierz M. and Ilona Wysmułek, eds. 2016. Social Inequality and the Life Course: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Download PDF

Slomczynski, Kazimierz M. and Sandra T. Marquart-Pyatt, eds. 2007. Continuity and Change in Social Life: Structural and Psychological Adjustment in Poland. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Description of the book, table of contents and full text of each chapter (PDF)

Slomczynski, Kazimierz M., ed. 2002. Social Structure: Changes and Linkages: The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Description of the book, table of contents and full text of each chapter (PDF)

Slomczynski, Kazimierz M., ed. 2000. Social Patterns of Being Political: The Initial Phase of the Post-Communist Transition in Poland. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Description of the book, table of contents and full text of each chapter (PDF)

Zaborowski, Wojciech. Orientacje egalitarne w społeczeństwie polskim w latach 1988-1993 [Egalitarian Orientations in the Polish Society in the Years 1988-1993]. Warszawa: IFiS PAN.
Download PDF (full text, in Polish)

Slomczynski, Kazimierz M., Ireneusz Bialecki, Henryk Domanski, Krystyna Janicka, Bogdan Mach, Zbigniew Sawinski, Joanna Sikorska, and Wojciech Zaborowski. 1989. Struktura spoleczna: schemat teoretyczny i warsztat badawczy [Social Structure: Theoretical Framework and Research Design]. Warsaw: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences.
Click here to see the table of contents and full text in Polish (PDF)

Other books and chapters making use of the POLPAN data:

Drabowicz, Tomasz and Tomasz Warczok. 2022. „Social classes and their boundaries during Poland’s ‘Golden Age’.” In Class Boundaries in Europe, edited by C. Hugrée, É. Penissat, A. Spire, and J. Hjellbrekke. London: Routledge.

Mikucka, Malgorzata. 2021. „Growing old in a post-communist society. Who gets lonely in Poland and when?” Pp. 60–64 in Care, retirement & wellbeing of older people across different welfare regimes, edited by B. Arpino. Firenze, Italy: N-IUSSP, Associazione Neodemos. https://www.niussp.org/ebooks/6989/

Revtiuk, Yevhen and Olga Zelinska. 2020. “Entrepreneurial Capital of Individuals in Post-Socialist Poland in 1998 and 2018.” Pp. 545–552 in Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship : A Virtual Conference Hosted by Università Degli Studi Internazionali Di Roma Italy, 17-18 September 2020, edited by A. de Nisco. Academic Conferences Limited.

Revtiuk, Yevhen and Olga Zelinska. 2020. “Understanding Success: A Constructionist Approach to Identifying Success Factors Among the Polish Entrepreneurs Using Polish Panel Survey (POLPAN), 1988-2018.” Pp. 5534–5542 in Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA) “Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic” (4-5 November 2020, Granada, Spain), edited by K. S. Soliman. Granada, Spain: International Business Information Management Association, IBIMA.

Janicka, Krystyna. 2020. „Segregacja zawodowa ze względu na płeć w kontekście polskiego rynku pracy [Occupational Gender Segregation in the Context of the Polish Labour Market]”. Pp. 57–77 in Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje socjologiczne, edited by S. Kamińska-Berezowska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Online version

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2020. “The Experience of Systemic Transformation in Contemporary Biographical Narratives of Older Poles.” Pp. 115–141 in Telling the Great Change: The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective, edited by K. Kaźmierska and K. Waniek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [published in 2019 in Qualitative Sociology Review].

Słomczyński, Kazimierz M., Weronika Boruc, Irina Tomescu-Dubrow. 2018. „Czasowy pobyt za granicą jako zmienna socjologiczna w badaniach polskich i międzynarodowych [Temporary Residence Abroad as a Sociological Variable in Polish and International Studies]”. Pp. 303–19 in Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Europa – podzielona wspólnota?, edited by M. Zielińska, D. Szaban, B. Trzop. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
Abstract

Filipkowski Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. “Polskie Badanie Panelowe POLPAN – potencjał dla badań gerontologicznych.” Pp. 172–178 in Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, vol. 5, edited by Adam A. Zych. Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski.

Wysmułek, Ilona and Jakub Wysmułek. 2016. „Ślady historycznego doświadczenia w wyborach życiowych współczesnych Polaków”. Pp. 212-232 in Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce: ramy, właściwości, epizody, edited by J. Kurczewska (cooperation: M. Karkowska). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Słomczyński, Kazimierz M. and Krystyna Janicka. 2016. „Sukces po polsku: co ludzie myślą o szansach powodzenia w życiu?” Pp. 551-68 in Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, edited by W. Morawski. Warszawa: Wolters Kluwer.

Janicka, Krystyna. 2014. „Podziały społeczne a wizja konfliktów: przełom czy ewolucja percepcji.” Pp. 368-81 in Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: pogranicza i centra współczesnej Europy, edited by M. Zielińska, B. Trzop. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Słomczyński, Kazimierz M. 2014. „Empiryczne analizy porównawcze a badania pogranicza.” Pp. 87-99 in Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: pogranicza i centra współczesnej Europy, edited by M. Zielińska, B. Trzop. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Kołodziej, Tomasz. 2014. „Zmiany sytuacji zatrudnienia oraz miejsca zatrudnienia Polaków w świetle badań panelowych POLPAN [Changes in employment status and the place of employment among Poles in the Polish Panel Survey POLPAN].” Pp. 37-48 in Społeczeństwo, Edukacja, Praca, edited by W. Warzywoda-Kruszyńska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Janicka, Krystyna and Kazimierz M. Słomczyński. 2013. „Od nierówności do polaryzacji: biegunowość struktury klasowej a pogłębiające się różnice w postawach i zachowaniach natury społecznej i politycznej [From inequality to polarisation: class structure divide and the differences in social and political attitudes].” Pp. 73-92 in Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach [New Order? Dynamics of Social Structures in Contemporary Societies], edited by J. Grotowska-Leder and E. Rokicka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Grygiel, Paweł. 2013. „Przemiany niedzielnych praktyk religijnych polskich katolików w perspektywie 20 lat longitudinalnych badań POLPAN.” Pp. 316-33 in Religijne wymiary życia społecznego, edited by H. Mielicka-Pawłowska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Plessz, Marie. 2012. Le prix du marché: les générations et l’emploi en Europe centrale postcommuniste. Paris: Pétra.

Walentynowicz-Moryl, Katarzyna. 2011. „Rodzina – dynamiczna struktura w procesie przemian.” Pp. 67-92 in Badania panelowe – przykłady zastosowań, edited by E. Narkiewicz-Niedbalec. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka, and Irina Tomescu-Dubrow. 2010. „Struktura społeczeństwa polskiego: zmiany w latach 1978-2008.” Pp. 552-583 in Modernizacja Polski, edited by W. Morawski. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Mach, Bogdan W. 2010. “Social Structure and Social Inequality in Poland after 1989.” Pp. 114-38 in Landmark 1989: Central and Eastern European Societies Twenty Years After the System Change, edited by H. Best and A. Wenninger. Münster, Germany: LIT Verlag.

Mach, Bogdan W. 2009. “The dynamics of attitudes towards the European Union in the generation of young Poles.” Pp. 100-17 in 5 Years of Poland’s Membershipof the European Union in the Social Context, edited by E. Skotnicka-Illasiewicz. Warsaw, Poland: The Office of the Committee for European Integration.

Plessz, Marie. 2009. “De nouvelles inégalités sur le marché du travail en Europe centrale? Les déterminants de l’activité et des rémunérations depuis la fin des années 1980 (République tchèque, Pologne Hongrie).” Pp. 19-58 in Quelles hiérarchies sociales en Europe? Edited by E. Anstett, C. Dufy and R. Hervouet. Paris: Petra.

Słomczyński, Kazimierz M. and Krystyna Janicka. 2008. „Dychotomie w strukturze klasowej: o efekcie świętego Mateusza i pogłębiających się nierównościach społecznych.” Pp. 123-137 in Co nas łączy, co nas dzieli?, edited by J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec and M. Zielińska. Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mach, Bogdan W. and Maciej D. Kryszczuk. 2008. “The ISCED-97 in the Polish context.” Pp. 226-35 in The International Standard Classification of Education. An Evaluation of Content and Criterion Validity for 15 European Countries, edited by S. L. Schneider. Mannheim, Germany: MZES.

Lovell, Rachel. 2008. “Przerwy w Karierach Zawodowych: Zroznicowanie Wedlug Plci, Wieku i Wyksztalcenia.” (Interruptions in Occupational Careers: Differentiation According to Gender, Age, and Education) in Kariera i Sukces: Analizy Socjologiczne (Career and Success: Sociological Analyses), edited by Kazimierz M. Slomczynski. Zielona Gora and Warsaw: Zielona Gora University Press and IFiS Publishers.

Domański, Henryk and Bogdan W. Mach. 2008. „Inteligencja w strukturze społecznej: Dziedziczenie pozycji, wyższe wykształcenie i kariera zawodowa (1982-2006) [Intelligentsia’s Positioning in Social Structure: Inheritance, Education, and Occupational Career].” Pp. 265-291 in Inteligencja w Polsce: Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, edited by H. Domański. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Domański, Henryk, Bogdan W. Mach, and Dariusz Przybysz. 2008. „Pochodzenie społeczne – wykształcenie – zawód: ruchliwość społeczna w Polsce w latach 1982-2006 [Social Background – Education – Occupation: Social Mobility in Poland 1982-2006].” Pp. 97-132 in Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce [Changes in Social Stratification in Poland], edited by H. Domański. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Osborn, Elizabeth and Kazimierz M. Slomczynski. 2005. Open for Business: The Persistent Entrepreneurial Class in Poland. Warsaw: IFiS Publishers.

Janicka, Krystyna. 2007. „Formy zatrudnienia a cechy sytuacji pracy: niektóre parametry i tendencje zmian rynku pracy w Polsce.” Pp. in Kariera i sukces: analizy socjologiczne, edited by K. M. Słomczyński. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Janicka, Krystyna and Kazimierz M. Słomczyński. 2007. „Co ludzie myślą o szansach powodzenia w życiu. Zróżnicowanie opinii.” Pp. in Kariera i sukces: analizy socjologiczne, edited by K. M. Słomczyński. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Janicka, Krystyna. 2007. „Linie podziałów i konflikty społeczne w opinii mieszkańców województwa lubuskiego i w badaniach ogólnopolskich.” Pp. 145-158 in Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, edited by M. Zielińska, B. Trzop, and K. Lisowski. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Kiersztyn, Anna. 2007. “Niskie zarobki, brak stabilizacji. Przegrani na rynku pracy.” Pp. 117-149 in Kariera i sukces. Analizy socjologiczne, edited by K. M. Słomczyński. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Diewald, Martin and Bogdan W. Mach. 2006. “Comparing Paths of Transition: Employment Opportunities and Earnings in East Germany and Poland During the First Ten Years of the Transformation Process.” Pp. 237-68 in After the Fall of the Wall: Life Courses in the Transformation of East Germany, edited by M. Diewald, A. Goedicke and K. Mayer. Stanford, CA: Stanford University Press.

Słomczyński, Kazimierz M. and Krystyna Janicka. 2005. „Pęknięta struktura społeczeństwa polskiego.” Pp. 162-184 in Polska, ale jaka? Edited by M. Jarosz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Słomczyński, Kazimierz M. and Krystyna Janicka. 2005. „Struktura społeczna a instytucje demokracji: problemy poparcia, reprezentacji i odpowiedzialności.” Pp. 247-264 in Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, edited by W. Wesołowski and J. Włodarek. Warszawa: Scholar.

Słomczyński, Kazimierz M. 2004. “Postawy promerytokratyczne a postulaty redukcji nierówności dochodów: czy Polska różni się od innych krajów?” Pp. 17-36 in Niepokoje polskie edited by H. Domański, A. Ostrowska and A. Rychard. Warsaw, Poland: Wydawnictwo IFiS PAN.

Domański, Henryk. 2004. O ruchliwości społecznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN (chapters 4 and 5).

Janicka, Krystyna. 2003. „Deprywacja materialna w ujęciu terytorialnym: perspektywa pogranicza.” Pp. 259-276 in Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Vol.1: Teorie, studia, interpretacje, edited by M. Zielińska. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Janicka, Krystyna. 2003. „Die Perzeption der Konfliktanfalligkeit dre sozialen Struktur – eine dynamische Analyse.” Pp. 69 – 81 in Langsschnittuntersuchungen in den Sozialwissenschaften, edited by E. Hajduk and H. Merkens. Berlin – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.

Janicka, Krystyna. 2003. „Percepcja konfliktów społecznych w latach 1988-1998: analiza panelowa. Polskie i niemieckie badania podłużne (Longitudinal study).” Pp. 193-207 in Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej, edited by E. Narkiewicz-Niedbalec, E.Hajduk and B. Idzikowski. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mach, Bogdan. 2003. „Pokolenie ‘89: Portret w instytucjonalnym wnętrzu [Generation ’89: A Portrait in the Institutional Interior].” Pp. 49-75 in Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka: Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989 [Generation of Historical Hope and Everyday Risk:Social Trajectories of Youth of Eighteen from the Year 1989], by B. Mach. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Mach, Bogdan. 2001. „Przemiany w strukturze i stratyfikacji spolecznej [Changes in Social Structure and Social Stratification].” Pp. 117-139 in Pierwsza dekada niepodległości [The First Decade of Independence], edited by E. Wnuk-Lipinski and M. Ziółkowski. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Mach, Bogdan. 2001. „Uwarstwienie społeczne [Social Stratification].” Pp. 772-773 in Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989 – 1999 [Ten Years of Independent Poland 1989 – 1999], edited by W. Kuczyński. Warszawa: Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej.

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, and Wojciech Zaborowski. 1999. Mental Adjustment to the Post-Communist System in Poland. Warsaw: IFiS Publishers.
Full text – PDF

Gijsberts, Mérove. 1999. The Legitmization of Inequality in State-Socialist and Market Societies, 1987-1996. Amsterdam: Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology.

Sikorska, Joanna. 1998. Konsumpcja: warunki, zróżnicowania, strategie. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Janicka, Krystyna. 1997.  „Złożoność pracy a  usytuowanie kobiet i mężczyzn w strukturze społeczno-zawodowej”. Pp. 89-111 in K. Janicka, Sytuacja pracy a struktura społeczna. W poszukiwaniu nowego wymiaru pozycji społeczno-zawodowej.  Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Other books related to the scope of the POLPAN study:

Domański, Henryk, Zbigniew Sawiński and Kazimierz M. Słomczyński. 2009. Sociological Tools Measuring Occupations: New Classifications and Scales. Warsaw: IFiS PAN Publishers.
Full text – PDF

Domański, Henryk, Zbigniew Sawiński and Kazimierz M. Słomczyński.2007. Nowa klasyfikacja i skale zawodów: Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Full text in Polish – PDF

Kohn, Melvin L. and Kazimierz M. Słomczyński. 2006. Social Structure and Self-Direction. Warsaw: IFiS Publishers.
Full text – PDF

Reviews of books presenting the results of the POLPAN study:

Pawlak, Mikołaj. 2020. “Review of Dynamics of Class and Stratification in Poland.” Contemporary Sociology 49(1): 92-94. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0094306119889962kk

Titarenko, Larissa. 2019. „Poland in the transformative years (1988–2013): Changes in economic, political, and social spheres of life.” International Sociology 34(2): 138-148. doi:10.1177/0268580919830908

Rek-Woźniak, Magdalena. “RECENZJA: Włodzimierz Wesołowski, Krystyna Janicka, Kazimierz M. Słomczyński (red.), Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: Ewolucja paradygmatu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017.” Przegląd Socjologiczny (2018): 171-177. https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/8

Przybylski, Michał. 2018. „RECENZJA: Anna Kiersztyn, Danuta Życzyńska-Ciołek, Kazimierz M. Słomczyński (red.), Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1998–2013, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2017”. Przegląd Socjologiczny 67(4): 178–86. https://doi.org/10.26485/PS/2018/67.4/9