W dniach 1-2 grudnia 2021 r. w Warszawie, w IFiS PAN, odbyła się konferencja „Harmonized longitudinal data on social structure: Polish research in a cross-national perspective”. Celem konferencji było podsumowanie bogatego dorobku polskich badań nad strukturą społeczną w perspektywie międzykrajowej. Wydarzenie było też okazją do zaprezentowania najnowszych analiz prowadzonych z wykorzystaniem danych POLPAN.

Program konferencji w PDF

Program konferencji online + prezentacje

Materiały przygotowane na konferencję prasową, towarzyszącą konferencji naukowej

Angielska wersja materiałów przygotowanych na konferencję prasową

Informacje medialne po konferencji

Konferencję wsparły finansowo:
– Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk (program DUN),
– Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
– Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2017/25/B/HS6/02697).

Wsparcie organizacyjne: CONSIRT – wspólny program The Ohio State University i Polskiej Akademii Nauk (consirt.osu.edu).