15 czerwca w IFiS PAN rozpoczęła się ósma edycja Szkoły Letniej – OSU Summer School in the Social Sciences: “Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing Social and Political Change”, organizowana w ramach Cross-national Studies: Interdisciplinary Research and Training Program (CONSIRT). W zajęciach Szkoły udział wezmą studenci i doktoranci, przede wszystkim z The Ohio State University. Program Szkoły obejmuje intensywny kurs zastosowania metod ilościowych do badania zagadnień związanych ze społecznymi i politycznymi zmianami, które zaszły w ostatnich 25-30 latach w Europie Środkowo-Wschodniej (zajęcia teoretyczne i praktyczne, z użyciem programu STATA i wykorzystaniem danych zgromadzonych w Polskim Badaniu Panelowym POLPAN 1988-2013), a także wykłady dotyczące historii i kultury regionu. Jak co roku, zajęciom towarzyszyć będą wizyty w oddziałach międzynarodowych organizacji (np. ODIHR) oraz zwiedzanie miejsc związanych z historią Polski w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Organizatorami Szkoły są prof. Kazimierz M. Słomczyński, dr Irina Tomescu-Dubrow i dr Joshua Dubrow z Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN.